Landbruk Nord

Kurs i bærdyrking

I regi av Tranøy kommune arrangeres det kurs i bærdyrking. Kurset går over seks samlinger av 4 timer

Emner som blir tatt opp er: Insatsfaktorer, Jord og gjødsling, Plantevern, Arter og sorter, Stell, og Økonomi i bærdyrking.

Kurset starter lørdag 4/12 med første samling i Vangsvik eller på Finnsnes.

Påmelding til kurset gjøres til Reidun Aspmo i Tranøy kommune. Tlf 77 87 40 00 / 77 87 40 21

Foreleser på kurset er Ragnvald Tollefsen, Landbruk Nord