Landbruk Nord

Kurs i biogass

Basiskurs i biogass er laget for å møte et økende behov for kunnskap om biogassanlegg og bruk av biorest som gjødsel.

Basiskurs i biogass for hele landet
Kurset er utarbeidet i et samarbeid mellom Bioskiva AS, Fosen Næringshage AS og Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag. Svein Lilleengen i Bioskiva AS og Siv Nilsen i NLR Sør-Trøndelag har det faglige ansvaret. For å nå flest mulig av potensielle deltakere i hele landet, samt tilby et miljøvennlig studium, brukes fjernundervisning. Foreleser sitter i et studio, og deltakerne møter i et videokonferanselokale i nærheten av der de bor. Forelesningene går på direkten, med toveis kommunikasjon. Kurset har fem samlinger i høstsemesteret 2010, fem samlinger i vårsemesteret 2011, og en samling høsten 2011.  Kurset er delfinansiert med KIL-midler. Påmeldingsfrist 1. oktober.

Siv Nilsen
Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag
Avd. Brekstad
Postboks 63
7129 BREKSTAD
Tlf: 72 52 19 50 / 900 42 251
E-post: siv.nilsen@lr.no
Internett: http://sortrondelag.lr.no/