Landbruk Nord

Kurs i dyrevelferd – sau

Onsdag 18. mars i Kunnskapsparken på Finnsnes vil det bli arrangert kurs i dyrevelferd – sau for å oppgradere og dokumentere kompetanse.

For mer info om kurset og påmelding – klikk her: Invitasjon til kurs