Landbruk Nord

Kurs i fornybar energi for gårdbrukere i Troms og Finnmark, digitalt på Teams!

Vurderer du å investere i et anlegg for fornybar energi på gården din? Lurer du på hvilken teknologi som kan være riktig på din gård? Meld deg på digitalt kurs om fornybar energi i landbruket!

Her får du bl.a. høre om de ulike teknologiene, hvordan kartlegge energibehov og energiressurser på gården, og hva som er de viktigste rammevilkårene.  

NB! Kurset går over to kurskvelder: 
Kurskveld 1 er tirsdag 22. februar fra kl. 19:00 – 21:30 og kurskveld 2 er tirsdag 1. mars fra kl. 19:00 – 21:30  

Sted: Digitalt via Teams (krever ingen nedlastning, du får tilsendt en lenke for å delta i forkant av kurskveldene)  

Deltakeravgift: 200 kr 

Kurset er støttet med midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.   

Gårdbrukere rår samlet sett over mange mulige tiltak som kan gjøre jordbruket mer klimavennlig.  Én slik løsning er å i større grad benytte gårdens ressurser til å produsere fornybar energi. Lokal energiproduksjon er en mulighet som i stadig økende grad kan være interessant for gårdbrukere ettersom teknologiene har blitt bedre og kostnadene har falt. 

Økt fornybarproduksjon i landbruket kan bidra til matproduksjon med mindre klimagassutslipp, og i de gode prosjektene er det et positivt bidrag til bondens bunnlinje.   

Vi går gjennom følgende temaer i løpet av kurset:  

  • Kartlegging av energibehov på gården  
  • Kartlegging av energiressurser på gården  
  • Gjennomgang av muligheter for energieffektivisering 
  • Gjennomgang av de ulike fornybarteknologiene (vannkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi)  
  • Gjennomgang av de viktigste rammevilkårene  
  • Muligheter for investeringsstøtte  

Påmelding til: https://www.norgesvel.no/kurs

Eventuelle spørsmål kan rettes til:  
Ragnhild Bjelland-Hanley  Mobil: + 47 930 96 076  eller e-post: ragnhild.bjelland-hanley@norgesvel.no