Landbruk Nord

Kurs i grønnsaksproduksjon i Tromsø

Troms Landbruksrådgiving arrangerer kurs i grønnsaksdyrking

Kurset i grønnsaksdyrking starter den 16. mars ved Bioforsk Nord i Tromsø. Kl 16.00-20.00. Pris 2000,-.

Kurset består av både teori og praksis, og er lagt opp over 5 samlinger i løpet av våren/forsommeren.

Nærmere info og påmelding skjer til leikny.toften@nlr.no eller telefon 91724447. Max antall deltagere 12 stk.

Kurset er støttet av Troms fylkeskommune.