Landbruk Nord

Kurs i «Handtering og bruk av plantevernmidler» på Storslett

Det blir både nybegynner- og oppdateringskurs i «Handtering og bruk av plantevernmidler» på Storslett 14. og 15. april. Nybegynnerkurset går over begge dagene, mens oppdateringskurset går den 15. april. Begge kursene avsluttes med eksamen på slutten av dagen den 15. Det er flere påmeldte allerede, men det er plass til flere.

Påmelding og nærmere info hos Hilde Nøstvik på tlf 464 72805, eller på mail:  hilde.nostvik@landbruknord.no