Landbruk Nord

Kurs i juletreproduksjon, Sørreisa

Arrangeres i samarbeid mellom Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland og Målselv kommune v/skogbruksleder. KURS I JULETREPRODUKSJON

Sted: Oppstart på møterom 1 på Rådhuset i Sørreisa. Deretter ute i felt

Tid: 12. august. Fra kl 10:00 til ca. kl 16:00

Kursavgift: kr 200,-

Faglig ansvarlig: Gorden Haaland fra NLR Norsk Juletre

 

Program:

Oppstart inne med teori. Gjennomgang av juletreproduksjon fra a til å

Fokus på:

  • Innledning (Marked)
  • Økonomi
  • Feltetablering
  • Plantevalg
  • Plantevern: Ugras, skadedyr, sopp.
  • Årlig stell: Gjødsling, forming, skadekontroll, plantevern
  • Maskiner og utstyr

Vi avslutter dagen ute i felt. Ta med klær etter vær.

Servering!

Velkommen!

 

Arr: Samarbeid mellom Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland og Målselv kommune

v/skogbruksleder