Landbruk Nord

Kurs i melkeforedling

Kurs i Melkeforedling

Dato: 21.-22.februar

Sted: Ravra gårdprodukter, Mandalen i Kåfjord

Dato: 21.-22.februar

Sted: Ravra gårdprodukter, Mandalen i Kåfjord

Pris: 2500,-

Påmeldingsfrist: 7.februar 2017, bindende påmelding

Arrangør: Bondens marked Troms

Påmelding til: Gry Reinsnos, tlf: 99163539, epost: troms@bondensmarked.no

 

KURSET RETTER SEG I HOVEDSAK TIL PRODUSENTER SOM HAR NOE KJENNSKAP TIL YSTING/ MELKEFOREDLING FRA FØR, MEN DET GJENNOMGÅS GRUNNLEGGENDE TEORI SOM MULIGGJØR DELTAKELSE OGSÅ FOR NYBEGYNNERE.

Program

Teori: generelt om melk som råvare, litt HACCP og teori om de ulike produktene vi lager i løpet av kurset. 21. februar kl 10.00-18.00:

Velkommen og teori Syrning av kulturmelk og ferskost Separering av skummet melk og helmelk 22. februar kl 09.00-15.00: Ysting av løpefelt hvitost- type etter ønske fra deltakerne Lære om de forskjellige hvitostene Forming av ferskost (i former og i klede) Smak på kulturmelk Teori og inspirasjon

Programmet er foreløpig og vil tilpasses deltakernes behov.

Kurslærer Lise Brunborg driver Stavanger Ysteri. Her er det handverksproduksjon av ost med fokus på bærekraftige råvarer, kompetanse, godt modna oster og dags ferske meierivarer av beste kvalitet. Lise har ellers brei bakgrunn innen melkeforedling, både fra studie ved NMBU, som yster på et lite geitmelk-ysteri i Oslofjorden uten vann og strøm og på sykkel til ulike gards-ysteri rundt i landet.

Les mer på www.bioforsk.no/lokalmatinord

 

Praktisk:  Antall deltakere: min 8, Max 12 deltakere. Kurssted er Ravra gårdsmat, Mandalen i Kåfjord Kommune. Et par timers kjøring fra Tromsø. Kursdeltakerne må sørge for overnatting selv, og her vil Mandalen sjøbuer være et godt alternativ. Bevertning vil være begge dager hos Ravra gårdsmat, som er inkludert i pris (to måltider pr dag).

 

Kompetansenettverkene er en del av tilbudet i Innovasjon Norges Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Les om kurs og andre tilbud fra de fem kompetansenettverkene i Norge: innovasjonnorge.no/kompetansenettverkene