Landbruk Nord

Kurs i sikker utførelse av varme arbeider, Bardu 3. mai 2017

Landbruk Nord inviterer til kurs i sikker utførelse av varme arbeider.
NB! På grunn av fjøstider o.l. er starttidspunkt endret til kl. 09.00.
For mer info og påmelding, se her:
Invitasjon til varmearb.kurs 3. mai 2017

Kort påmeldingsfrist.