Landbruk Nord

Kurs i sikker utførelse av varme arbeider i Øst-Finnmark

Landbruk Nord inviterer til kurs i «Sikker utførelse av varme arbeider» i Tana 10. oktober og på Svanhovd 24. oktober.

Invitasjon til kursene finner du her:

Invitasjon Tana og Invitasjon Svanhovd

Vi har hatt stor pågang på kurset i Tana 10. oktober, og har dessverre ikke mulighet til å motta flere påmeldinger. Ta kontakt på tlf. 77 72 25 40 dersom du vil stå på interesseliste for kurs i Tana – ved flere henvendelser kan vi arrangere nytt kurs.