Landbruk Nord

Kurs i sikker utførelse av varme arbeider, Storsteinnes 28.09.17

Landbruk Nord inviterer til kurs i sikker utførelse av varme arbeider i våre lokaler på Storsteinnes, torsdag 28. september. Vi tar forbehold om nok påmeldte. 

Påmeldingsfrist er satt til fredag 8. september.

For mer informasjon og påmelding, se linkene nedenfor:

Invitasjon og påmeldingsskjema

Kontakt Kristina Berg Vollen på tlf. 77 72 25 40 dersom du har spørsmål.