Landbruk Nord

Kurs i skogsbilveibygging

Skogkurs tilbyr nå en rekke kurs til skogsmaskinførere og anleggesentreprenører som bygger skogsveger. Kursene går nå i sommer og er gratis.

Landbruk Nord jobber med planlegging av skogsbilveier og det er behov for dyktige entreprenører som kan bygge gode veier som tåler belastningen fra tømmerbiler.

https://www.fylkesmannen.no/nb/troms-finnmark/landbruk/skogbruk/gratis-nettkurs-i-skogbruk/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost