Landbruk Nord

Kurs i tynning av plantefelt 4.5.- 5.5.22

Innbydelse til Kurs i tynning av plantefelt, onsdag 4.5. og torsdag 5.5.22 på Storsteinnes.

Kursinstruktør Ole-Bendik Bendiksen, Skogkurs.

Oppmøte Landbruk Nord tirsdag 4.5.22 kl. 10.00 og avslutning onsdag 5.5.22 kl. 15.00. Kurset vil omfatte forberedelse og teori tirsdag 4.5.22 og arbeid i felt (granplantefelt) onsdag 5.5.22 Feltet tilhører Even Edvardsen og er i «Bråthenbyen» like sør for Storsteinnes kapell. Målgruppe for kurset er maskinførere og skogeiere.

Bakgrunn: I Troms har vi ca. 300 000 daa granplantefelt med stor tetthet, og som i stor grad har stått urydda og uttynna siden utplantingen. Feltene er svært tette og lite tilgjengelige for ferdsel for folk, beitedyr m.v. Tynning vil ha en positiv effekt på videre vekst i feltet. I Skogbruket er det delte meninger om eldre plantefelt bør tynnes pga risikoen for skader på gjenstående skog m.m. Det blir også satt søkelys på maskinell tynning uten stor kjøreskader. Det blir vist en kombihogst maskin og 2 traktorer med tømmerhenger. Framkjøring skjer med tømmerhengere. Virket vil bli lagret for flising til energiflis.

Kursavgift og påmelding:

Det er plass til inntil 10 deltakere på kurset.

Kursavgift kr 1000 pr deltaker.

Kursavgiften kan finansieres med skogavgift. Kurset inngår i Landbruk Nord sin satsing på tynning av granplantefelt.

Påmelding: Landbruk Nord innen 20.4., tlf. 777 22540

Kontaktperson: Gunnar Kvaal, mobil 481 41 883