Landbruk Nord

Lag din egen grovfôrstrategi

Landbruk Nord og Norsk landbruksrådgiving i samarbeid med OPUS Sortland inviterer grovfôrprodusenter til å delta i Grovfôrskolen.

Som deltager i Grovfôrskolen får du et 20 timers veiledningskurs, der målet er at du skal utvikle egen grovfôrstrategi på gården. Det betyr at du skal analysere dagens tilstand og prioritere tiltak for å utvikle grovfôrproduksjon på gården.

Grovfôrskolen er et internettbasert opplæringstilbud. I tilleg samles deltakere for felles start og avslutning. I løpet ev vekstsesongen gjennomføres an markvandring hos en av deltakerne. En veileder fra Landbruk Nord følger gruppa gjennom hele grovfôrskolen.

Fagområder:

  • Klima
  • Drenering, vatning og jordarbeiding
  • Plantenæringstoffene, gjødsling og kalking i eng og beite
  • Gjenlegg og fornying av eng. Overvintring
  • Forkvalitet og konserveringsmetoder
  • Grovfôrøkonomi 

Hver deltaker skal lage en oppgave som beskriver egen grovfôrstrategi for bruket:

  • Analysere dagens tilstand.
  • Formulere målsetninger forgrovfôrproduksjonen på gården.
  • Avdekke hvilke områder som må endres eller forbedres.
  • planlegge endringer, lage kostnadsoverslag.

Alle deltakere får kursbevis når egen strategi utarbeidet som skriftlig plan. Grovfôrskolen dokumenteres også med aktuelle lærerplanmål fra VG2 Landbruk og gartneri og VG3 Landbruk.

Grovfôrskolen er et pilotprosjekt som er under utprøving kurset derfor er gratis for medlemmer i Landbruk Nord og Norsk Landbruksrådgiving.

For ikke medlemmer er kursavgiften kr- 2 000

For påmelding ring Landbruk Nord 777 22 540 eller e-post post@landbruknord.no

Påmeldingsfrist 15 april 2010

Kontaktpersoner: Natalia Nemytova  906 72 192 eller Kristin Sørensen 926 59 472