Landbruk Nord

Lagring av rundballer nær offentlig vei

Statens vegvesen region nord har sendt ut informasjon om reglene for lagring av rundballer mm langs offentlig vei.

Les mer om dette her: http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Rundballer-og-annet-ma-ikke-lagres-i-veienes-sikkerhetssoner/