Landbruk Nord

Lammekongress i Tromsø

Arktisk Lammekongress 22. og 23.mars 2014 i Tromsø
Driver du med sau bør du sette av helga 22. og 23.mars. Da blir det Arktisk Lammekongress i Tromsø. Her får du anledning til faglig påfyll, og å møte andre som driver med sau.

Arktisk Lammekongress 22. og 23.mars 2014 i Tromsø
Den 22. og 23.mars blir det Arktisk Lammekongress på Radisson Blu Hotell i Tromsø. Kongressen er tiltenkt den nordnorske sauebonde og det settes fokus på dagsaktuelle, spennende temaer innen saueproduksjon.
Mål og ambisjoner for kongressen er å

  1. Sette fokus på utvikling og økt utnytting av nordnorske lam 
  2.  Inspirere, engasjere og øke kunnskapen og lønnsomheten i næringen
  3.  Bidra til bedre samarbeid og samhandling mellom sauenæring, foredlingsaktører, forvaltning og forskningsmiljø i Nord-Norge

    Lammekongressen starter kl. 10:00, men registreringen begynner fra kl. 08:30. Den arktiske lammekongressen avsluttes kl.13:30 på søndag. Fredag kveld er det mulighet til å delta på «Bondepub med quiz»  og kurs i bruk av den nye sauekontrollen på web og på app.
    Fullstendig program kommer i uke 6 eller 7. Det blir to parallelle fagseksjoner begge dager. 
     

Arrangementet er støttet gjennom midler til utvikling av Arktisk Landbruk, Nordland fylkeskommune, Troms landbruksfaglige senter, Sau og Geit og prosjektet Det eventyrlige Vesterålslammet.

Påmeldingsfrist 3. mars! For påmelding og mer informasjon se www.deltaker.no/alk