Landbruk Nord

Lamminga i full gang

Landbruk Nord var som snarest på fjøsbesøk hos Svanhild Sandnes ved Josefvatn her om dagen. Lamminga var akkurat i startfasen, og den unge sauebonden hadde ennå ikke så mange smårollinger å holde styr på. Men om noen få dager er det hele i gang. Årvisst må de som driver med sau tilbringe mesteparten av denne tida i fjøset, travelt opptatt med fødselshjelp, fôring, stell av lam og mordyr og en konstant søvnmangel.

Sandnes har 111 sau som skal lamme og av dette forventes det ca 240 lam (j.fr. ultralydmålingen som blei tatt i vinter). Bonden har god orden i fjøset, og sauer med ulikt lammetall er nøye plassert i forskjellige innhengninger. Dette er svært viktig siden søyer med trillinger får litt annen fôring enn de som forventes med ett- og to lam.

Om ca 1 måned er tusenvis av sau på utmarkbeitene. Bestandene av ørn, bjørn, jerv og gaupe har vokst og vil også denne beitesesongen være en trussel mot småfenæringa. I tillegg forårsaker løshunder årvisst mye problemer for sauebøndene. La oss i år håpe at vi slipper store og blodige avisoverskrifter hvor hunder har herjet i saueflokkene. Dyrene bør kunne gå en god beitesesong i møte uten for mange forstyrrelser fra to og firbeinte.