Landbruk Nord

Landbruk Nord etablerer skogavdeling

Landbruk Nord SA har etablert skogavdeling for å styrke servicetilbudet til gårdbrukere og skogeiere m.fl. Forstkandidat Anders Berg Stensrud er nytilsatt som skogrådgiver.

Skog utgjør en formidabel ressurs som næring og et av de viktigste tiltaksområdene i forhold til klima og bioøkonomi. Det enorme antallet skogeiendommer i Nordland og Troms – ca. 25 000 – gir et meget stort behov for veiledning. Behovet er forsterket av nedbygginga av den offentlige skogforvaltninga i landsdelen. Selv om markedet for lauvtrevirke gir lave priser, må man utnytte de mulighetene som er bl.a. knytta til avsetningsmulighetene for bioenergi i Troms.

Landbruk Nord er en servicebedrift for gårdbrukere og andre innen landbruket i Nord-Norge med hovedkontor på Storsteinnes i Balsfjord. I oppstarten vil arbeidet foregå i nærområdet Balsfjord og sentrale områder i Troms. Vi har kompetanse på forvaltning av skogeiendom, på skog og klima og skog og naturmangfold.

Landbruk Nord har mottatt støtte over tre år fra Innovasjon Norge for å etablere rådgiving og veiledning innen skogfaget i Troms.

Ta gjerne kontakt for en prat.