Landbruk Nord

Landbruk Nord fortsetter som før

Landbruk Nord fortsetter som før, med noen omorganiseringer.
Landbruk Nord skal være bondens førstevalg på tjenester, veiledning og rådgivning i Nord-Norge, og vi skal tilby de tjenester som bonden etterspør. 

Landbruk Nord tilbyr:

– Gjødslingsplanlegging og jordprøvetaking

– Telemålinger

– Funksjonstesting av åkersprøyte

– Beredskapsavløsning

– Beredskapsordningen, hjelp med søknader etc.

– Rekruttering av arbeidskraft til gården

– Utlønning og administrasjonsarbeid

– Klauvskjæring

– Landbruksmessa (eies av Landbruk Nord, og vil fortsette som før)

I tillegg til dette skal vi fortsette med kursing, bl.a. i «Sikker utførelse av varme arbeider». Vi arrangerer også andre kurs som du som bonde har behov for.

Oppdaterte prislister vil bli sendt ut til våre medlemmer så snart de er klare.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.
Vårt hovednummer er 77 72 25 40, men du kan også ta kontakt med oss direkte:

Unni Furumo, tlf. 414 70 432 eller e-post unni.furumo@landbruknord.no
Kirsti Skog, tlf. 926 57 084, eller e-post kristi.skog@landbruknord.no
Anne-Kariin Staff, tlf. 466 28 715, eller e-post anne-kariin.staff@landbruknord.no
Kristina Berg Vollen, tlf. 926 59 472, eller e-post kristina.berg.vollen@landbruknord.no
John Grønås, tlf. 950 10 707, eller e-post john.gronas@landbruknord.no
Solfrid Ramberg, tlf. 480 30 210, eller e-post solfrid.ramberg@landbruknord.no
Jan Svendsen, tlf. 414 06 688, eller e-post jan.svendsen@nlr.no ansatt i Landbruk Nord per 31.12.2017.