Landbruk Nord

Landbruk Nord har avtale med Agrikjøp og Agrol

Gode medlemsavtaler til våre ansatte avløsere, beredskapsavløser og øvrige ansatte.

Om du er ansatt hos Landbruk Nord, kan du registrere deg og benytte deg av landbruket sitt fordelsprogram med Agricard og Agrol-avtalene.

Du kan du melde deg til oss og vi registrerer deg i avtalen.

Du som ansatt vil få en mengde fordeler om du registrerer deg.

Du kan lese mer om fordelen ved å klikke på lenkene under:

https://agrol.no/ https://agrikjop.no/ https://www.agricard.no/