Landbruk Nord

Landbruk Nord har fått sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven

Landbruksbygg er fra 01.juli søknadspliktige i henhold til plan og byggningsloven og på store nybygg kreves det at man benytter ansvarlig foretak med sentral godkjenning. Landbruk Nord har fått sentral godkjenning som søker, prosjekterende, kontroll av prosjektering og kontoll av utføring.

Godkjenningsbevis