Landbruk Nord

Landbruk Nord har ledig stilling som gårdsarbeider i Lavangen

Stilling som gårdsarbeider på en gård i Lavangen er ledig fra 1.4.2013.

Se her for link med mer utfyllende utlysningstekst.