Landbruk Nord

Landbruk Nord kjører i gang NUG – kurs

Lanbruk Nord starter kurs for bønder om Næringsutvikling på gården (NUG).

Kurset kjøres som et samarbeid med kommunene Målselv og Balsfjord. Det blir holdt et informasjonsmøte om kurset den 23. feb på Storsteinnes (Landbruk Nord sine lokaler). 

Gode erfaringer
Næringsutvikling på gården (NUG) er et program for landbruksbasert næringsutvikling utviklet av Norsk Landbruksrådgiving og Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Kursholderne kommer fra disse organisasjonene.

På vestlandet og i sørnorge er det allerede gjennomført flere NUG-kurs med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det er også nye kurs på gang der.

Foretningsutvikling
NUG tar deg fra idé til gjennomføring, fra utarbeidelse av forretningsplan som omfatter markedsvurderinger, etableringsøkonomi, finansiering og prosjektorganisering til ferdig prosjektsøknad. Alle ledd kvalitetssikres gjennom kurset.

NUG er et utviklingsprogram for bønder som ønsker endring av driften, f.eks.:

  • Utvide eksisterende produksjon
  • Endre eksisterende produksjon, f.eks omlegging til økologisk produksjon, samdrift
  • Nye samarbeidsformer og foretaksorganisering.
  • Ny næringsvirksomhet, f.eks utmarksnæring, gårdsbarnehage, hesteoppdrett, gårdsbutikk, besøksgård, energiproduksjon.

Utviklingsprogrammet er delt i tre faser:

  • Avklaringsfase
  • Kursfase – 5 samlinger à 2 dager
  • Prosjektgjennomføring

Etter gjennomført utviklingsprogram tilbyr NUG oppfølging i form av rådgiving og prosessledelse ved prosjektgjennomføring.

Les mer om Næringsutvikling på gården