Landbruk Nord

Landbrukets Forsøksringer skifter navn

Landbrukets Forsøksringer (LFR), som er en av paraplyorganisasjonene til Landbruk Nord, skifter nå navn. Det nye navnet er Norsk Landbruksrådgiving. Navneskiftet ble vedtatt på siste årsmøte i LFR.

Samtidig med navneskiftet oppfordres også landets forsøksringer til å skifte navn fra forsøksring til landbruksrådgiving. For Landbruk Nord sin del, som er en fusjon mellom 4 forsøksringer og ett avløserlag, vil navneendringen til hovedorganisasjonen ikke føre til endring i navnet foreløpig.

Norsk Landbruksrådgiving har også søkt medlemsskap i Norsk Landbrukssamvirke. Et medlemskap i Norsk Landbrukssamvirke, vil gi organisasjonen flere møteplasser med andre landbruksorganisasjoner. Det vil gi Norsk Landbruksrådgiving muligheter for både å ta i mot og gi innspill til andre landbruksorganisasjoner slik at vi sammen kan utvikle en enda bedre rådgivning for bonden. En aktiv deltakelse i Norsk landbrukssamvirke vil også gi organisasjonen muligheter til å delta i utviklingen av forskningsprosjekter fra idé til virkelighet.  Norsk Landbruksrådgiving ønsker å være framtidsretta, innovativ og nytenkende organisasjon og det er derfor en fordel å kunne delta på arenaer der en legger premisser for nye forskningsprosjekter som vil være utgangspunkt for framtidsretta rådgivning til bonden.

Du kan lese mer om dette på Norsk Landbruksrådgiving sine nettsider.