Landbruk Nord

Landbrukets HMS-tjeneste arrangerer HMS-kurs

Torsdag 27.10.11 arrangerer Landbrukets HMS-tjeneste HMS kurs retta mot landbruket. Påmellding til Vigdis Iselvmo på telefon 476 76 545 eller e-post vigdis.iselvmo@lhms.no innen 06.10.2011.

Invitasjon til kurset