Landbruk Nord

Landbrukshelga 15. og 16.september 2012

Det er nå sendt ut invitasjon til Landbrukshelga til dere. Vi håper at mange melder seg på kurs.

Landbrukshelg-brosjyren i PDF-format finner du her