Landbruk Nord

Landbrukskafè i Nordreisa

Torsdag 27. oktober klokken 11.00 er det landbrukskafè i  kommunestyresalen på Storslett. Info fra Landbruk Nord om beredsskapavløsning i Nordreisa, og tolkning av jordprøver. Kaffe. Vel møtt!