Landbruk Nord

Mer om Landbrukskafè på Storslett, onsdag 29. april

Det blir Landbrukskafè på Storslett den 29. april.

Sted: Kommunestyresalen på kommunehuset kl 11.00-13.00.

Tema: Flis, info fra landbrukskontoret og sporer i melk.

  • NYTT: Torstein Nygård, som er representant for styret i Nord-Troms Bioenergi, kommer for å høre om det er marked for flis i landbruket.

Han vil presentere hva som er mulig å tilby av flis og kvalitet på flisa.

  • Landbrukskontoret informerer om innmelding av overvintringsskader og innmarksbeite.
  • TINE og Landbruk Nord tar for seg sporeproblematikk; Sporer i melk, ensileringsmidler, litt om møkkerkjøring og høsting for å unngå sporer i melk.  

Kaffe og kaffegodt.

 Alle er velkomne!