Landbruk Nord

Landbrukskafè på Storslett

Det blir landbrukskafè på Storslett torsdag 28. april kl 11.00- ca 13.30 i kommunestyresalen. Alle tema er ikke helt klare enda, men foreløpig står dette på programmet:

  •  SMIL og Dreneringstilskudd, Nordreisa Kommune, Kristian Berg
  • Om innblanding av vann i møkk – og næringsinnhold, noen regne-eksempler.  Landbruk Nord, Ellen Reiersen
  • Hva gjør vi med overproduksjonen av lammekjøtt? kretsleder Nortura, bonde Morten Fredriksen
  • Krossing av korn. Interessen loddes! Fra krosserlaget, Morten Risto

Her blir det litt for alle, uansett hva du driver med. Det blir kaffe og noe å bite i.

Landbrukskafèen er åpen for alle.

Velkommen!