Messeavisa 2019

Årets messeavis gikk ut til 18 000 postkasser i Troms.

Elektronisk versjon av messeavisa finner du her: Messeavisa