Landbruk Nord

Landbruksminister Lars Peder Brekk åpnet «superfjøs»

Imponert og full av lovord åpnet statsråden den 24. juni det nye saufjøset til Jan-Erik Nikolaisen og Anja Korneliussen på Gottesjord i Sørreisa. Bygningen som er prosjektert av Landbruk Nord ble av statsråden omtalt som det mest velplanlagte fjøset han hadde sett.

Saufjøset er første fase i en ny todelt utbygging som avluttes med en ny vedsentral for gårdens omfattende produksjon av fyringsved.

Jan-Erik og Anja bygde for 15 år siden et uisolert saufjøs dimensjonert for 210-270 sau. Også dette fjøset valgte oppsikt med sitt effektive fôringssystem, innredningsløsningene, opphengte personalrom og sin utforming. Nyfjøsen som er dimensjonert for 330-420 sau, er knyttet til gammelfjøsen via en forbindelsesgang til felles forsentral. Her vil det bli installert veie- og sorteringssystem med automatiske porter og ledegrinder til begge husdyrrommene. Grovfôrtildelinga med skinnegående rundballeriver går unna på 3-5 min. Dyreflyten er optimalisert gjennom smarte portløsninger utviklet i samarbeid mellom gårdbrukeren og lokale leverandører.

Bygningen er utført med kjeller av plasstøpt betong kombinert med forskalingsblokker, dekke av kompositt-rister, innredninger av tre og overbygg av tre. Ventilasjonsanlegget er et mekanisk undertrykksanlegg med luftinntak via loft.

Ferdighus AS i Sørreisa har levert det isolerte overbygget. Selv om dette er et unikt bygg med spesielle detaljer er alle vegger produsert som elementer på fabrikk. Dette har gitt kort byggetid og høy kvalitet på utførelsen. Bedriftens fleksible produksjonslinjer er godt egnet for framstilling av landbruksbygg.

Grunnarbeidet er utført av Jan Erik som er en dreven maskinfører. Bygningen er fundamantert på fjell og overskuddsmassene er brukt til å bygge utvendige trafikkarealer. Terrengforminga, plasseringa og utforminga av nybygget har resultert i at det store bygningsvolumet glir godt inn i landskapet.

Begrensninger på tomta, oppdragsgivers ønske om å kunne fasedele utbyggingen og åpenheten for utradisjonelle grep har resultert i denne unike bygningen. Mens gammelfjøsen er en høyreist saltaksbygning er nyfjøsen sammensatt av to pulttaksformer med slake takfall. Disse vil få ulike høyder og være forskøvet i forhold til hverandre. I tillegg er hele fløyen dreid i forhold til gammelfjøsen. Løsningene har gjort det mulig å innpasse et bygningskompleks på totalt 1430 m2 på ei krevende tomt.

Se omvisning på you-tube: http://www.youtube.com/watch?v=u7U6Gnek32w&feature=related

For mer info eller bistand til planlegging: kontakt planleggingsavdelinga i Landbruk Nord.