Landbruk Nord

Landbruksministeren kommer til Landbruksdagan i Balsfjord fredag 24.6.2011

Landbruksministeren skal delta på faglig politisk debatt i Rådhuset i Balsfjord Fredag 24.6. 2011 kl. 1100

Hovedtema på den faglig politiske debatten vil være rekruttering til bondeyrket.

Med dette temaet vil vi bl.a  komme inn på alt fra økonomi, utdanning, generasjonsskifte, støtte til unge bønder og andre utfordringer.

I panlet stiller også Fylkesråd for næring, Knut Werner Hansen, Fylkesordfører Terje Olsen, Leder i Norsk- Bonde og smnåbrukarlag, nestleder i Norges Bondelag samt flere fylkespolitikkere.

 Alle er hjertelig velkommen.