Landbruk Nord

Landbruksseminar Haraldvollen

Agronomiprosjektet inviterer til fagmøte på Haraldvollen 27. mars kl 10.00-15.30.

På programmet står blant annet: agronomiske utfordringer i arktisk landbruk som overvintringsproblematikk, drenering, pakkingsskader og jordbruksproduksjonens påvirkning på klima.

For påmelding og program, se her