Landbruk Nord

Landbruksseminar

Norsk Landbruksrådgiving, TINE og Bioforsk inviterer til landbruksseminar med hovedtema GROVFÔR

 

Nøkkel til suksess eller fiasko i jordbruket

23. april 2013, kl 10.30 på Haraldvollen Røde Kors senter, Målselv

 

Nok grovfôr av rett kvalitet som er høstet på en enkel og effektiv måte er god oppskrift på suksess. Mange forhold gjør det til ei større og større utfordring ha suksess i grovfôrdyrkinga, og noen av disse er vanskelig å gjøre noe med på kort sikt, for eksempel klima og leiejordsproblematikk. Oppdatert kunnskap er en avgjørende faktor i jakten på de beste løsninger på den enkelte gård. Dette er utgangspunktet for fagmøte på Haraldvollen. Møtet er ei oppfølging av agronomimøtet som blei arrangert i fjor vinter. Alle interesserte er velkommen.

Møtet arrangeres i regi av agronomiprosjektet som kom i gang etter et initiativ av Nordnorsk Landbruksråd. Prosjektet startet opp i oktober 2011 og er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning, TINE og Bioforsk.

Påmelding: Av hensyn til lunsjbestilling ber vi om påmeldinig. Send en e-post til ellen.elverland@bioforsk.no eller ring 920 10 720, event 934 98 792. Lunsj på Haraldvollen må deltakerne sjøl betale. Prisen er 150 kr, husk å ta med kontanter.

Program:

10.15 Kaffe/te

10.30 Innledning v/Odd Arild Finnes, Bioforsk

10.45 Nøkkelfaktorer for effektiv produksjon av grovfôr v/Lars Nesheim, grovfôrkoordinator i Norsk Landbruksrådgiving

11.30 Sur jord — effekt av kalking og kalkingsmetoder. v/ Arnulf Hole, Landbruk Nord

11.55 Kostnadseffektiv produksjon av grovfôr, hva betyr mest? v/ Kristin Sørensen, Landbruk N

12.15 Lunsj

13.15 Tiltak mot overvintringsskader, finnes det noe som virker? Erfaringsutveksling v/ Olav Grundnes, Gårdbruker Målselv og flere

13.45 Grovfôrøkonomi i fjøset. v/Solfrid Pedersen og Ann Turid Ursin, Tine

15.00 Oppsummering og avslutning

15.15 Vel heim

SKRIV UT dokument i PDF