Landbruk Nord

Landbuk Nord SA

Landbruk Nord er godkjent som samvirkeforetak gjeldende fra 11.12.2012.

Se nye vedtekter på linken til høyre.