Landbruk Nord

Landets første Potetskole avsluttet

Etter 2 semestre med samlingsbasert studium, fagretning potetdyrking, er nå 16 studenter uteksaminert i faget. Landbruk Nord gratulerer! Potetskolen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms, Landbruk Nord, Høgskolen i Trøndelag og Landbruksfaglig Senter Troms.

Troms har hatt en fin økning i potetproduksjonen, men samtidig som potetbrukene er blitt større, har behovet for kompetanse og utvikling av mer profesjonelle produsenter blitt mer tydelig.


Studiet har gitt potetprodusentene både grunnleggende og noe dypere kunnskap om potetproduksjon, marked for potetprodukter, økonomistyring og ledelse av egen virksomhet. Studiet omfatter 30 studiepoeng, fordelt på fem emner innen fagområdene jord- og plantedyrking, plantevern, økonomi og ledelse. Undervisninga er gjennomført med seks samlinger, bruk av internett til oppgaveveiledning og gjennomføring av hjemmeoppgaver. Studiet er støttet av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL), og ellers finansiert med BU-midler og egenandel fra deltakerne. Det er registrert at studieopplegget som er utviklet nå også tas i bruk i andre fylker. 

Les mer om saken her.