Landbruk Nord

Ledig avløser i Lyngen

Avløser ledig for oppdrag i tiden 1-10.4.2013.
Har erfaring fra sau- og ku-fjøs.
Ring Landbruk Nord for bestilling