Landbruk Nord

Ledig avløserjobb på Senja

Mulig langvarig avløserjobb på Senja ledig.

Bruk med ca 25 melkekyr. Bonden skal kanskje opereres i en skulder og vil ha behov for avløser i ca to måneder fra operasjonen.

Kan du tenke deg en slik jobb? – ta kontakt med Anne-Kariin på Landbruk Nord,

telefon: 46 62 87 15.