Landbruk Nord

Ledig gårdshjelp/avløser

Har du behov for gårdshjelp/avløser i sommer eller utover høsten?
Vi har fire arbeidere som har meldt sin interesse for jobb i både kortere og lengre tidsrom.

To av disse (et ungt par fra Polen) har jobbet for Landbruk Nord tidligere og vi har gode referanser på dem. De har mulighet til å jobbe i Norge fra 25. juli t.o.m. 18. september. Tidligere arbeidsoppgaver har vært maling av bygninger, diverse forefallende utearbeid samt stell/pass av storfe. Det må ikke være jobb til begge to – selv om de foretrekker det.

Mann på 37 år fra Kroatia – har jobbet en periode i Norge tidligere. Han er vokst opp på gård med kyr og gris, og sier han kan jobbe med traktor og dyr. Han har veldig god referanse fra jobben i Norge, der arbeidsgiver beskriver han som trivelig, arbeidsom og nøye. Oppgavene hans har vært slåtte-arbeid, forefallende, og diverse annet utearbeid. Han er interessert i jobb i kortere og lengre tidsrom.

Mann på 39 år fra Romania med ca. 20 års erfaring fra Landbruket. De siste 10 årene har han jobbet på en gård der de driver med kyr, griser, fjørfe og kaniner. Han har god erfaring med dyrestell, melking av kyr og diverse arbeid med traktor (pløying, slåtte-arbeid, etc.) Han har også erfaring fra grønnsaksdyrking i drivhus. Han er interessert i jobb i kortere og lengre tidsrom.

Kunne du tenke deg å ha en eller flere av disse i jobb?

Ta kontakt med Kristina eller Anne-Kariin på tlf. 77 72 25 40.