Landbruk Nord

Ledig kapasitet på avløsere.

Landbruk Nord har for tiden  ledig kapasitet på avløsere i Lyngen og i Kvæfjord kommune. Vi vil også få større kapasitet i Lyngen i løpet av juni. Vi anmoder gårdbrukere i disse områdene om å bruke avløserene, også utenom sykdom. Tilgang på sommerhjelp er god. Ta kontakt snarest hvis du ønsker sommerhjelp.

Hvis vi skal opprettholde tilstrekkelig beredskap, og størst mulig ferie og fritidshjelp, er det viktig at bøndene støtter opp med å bruke avløser i størst mulig grad. Det er også viktig at sommerhjelp blir bestillt i god tid, slik at vi kan få planlagt sommeren i best mulig grad.
Vi hjelper også til med å få i gang avløserringer. Flere er kommet igang i løpet av det siste året. Dette skaper en trygghet og større frihet til ringmedlemmene.
Ta kontakt med Geir A. Larssen på telefon: 466 28 715 eller epost.