Landbruk Nord

Inntil 100% fast stilling som avløser/beredskapsavløser i Nordreisa og omegn

Vi tilbyr en spennende og variert jobb. Det er viktig at du som avløser kan jobbe selvstendig etter opplæring.

I bunn ligger det ei 50% fast stilling som avløser på et gårdsbruk med kyr. Ved ønske om høyere stilling kan jobben kombineres med jobb på andre gårdsbruk, evt. beredskapsavløsing i Nordreisa og nabokommuner.

For mer informasjon om stillingen, se her