Landbruk Nord

Ledig stilling som beredskapsavløser i Balsfjord

Landbruk Nord har ledig 100% stilling som beredskapsavløser i Balsfjord.

Stillingen er ledig fra d.d.

Norsk språk må beherskes. Agronomutdanning er en fordel. Søker må disponere bil.

Ta kontakt med oss for nærmere info. Telefon: 77 72 25 40.

e-post: anne-kariin.staff@landbruknord.no

telefon: 46 62 87 15