Landbruk Nord

Ledig stilling som beredskapsavløser i Salangen kommune.

Landbruk Nord har ledig stilling som berdskapsavløser/landbruksvikar i 50%. Arbeidstedet er i Salangen kommune. Stillingen vil også kunne suppleres med ferie og fritidsavløsning.

Beredskapsavløseren skal foreta avløsning hos bønder ifm. sykdom og andre krisesituasjoner. Søkere bør helst ha landbruksutdanning, men dette er ikke et krav. God erfaring som avløser vil veie opp for manglende utdanning. Søkere må disponere egen bil, samt kunne bruke traktor.
Vi ønsker også at de som søker er omgjengelig, pålitelig og nøyaktig. Må kunne et nordisk språk. Lønn etter tariff. For mer informasjon om stillingen, kan Landbruk Nord v/Geir A Larssen kontaktes på tlf: 466 28 715 eller geir.atle.larssen@landbruknord.no