Landbruk Nord

Ledig stilling som rådgiver i landbruket

Ledig vikariat som rådgiver i landbruket fra 1.9.2011 med mulighet for fast ansettelse.

Landbruk Nord er en spennende, allsidig landbruksbedrift. Eid og styrt av våre 760 medlmmer/kunder som holder til i Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland). bedriftens hovedkontor holder til i kommunesenteret Storsteinnes i Balsfjord kommune. Våre avdelingskontor er på Sjøvegan, Tromsø, Storslett og Bodø. Landbruk Nord er en reional landbruksbedrift i sterk vekst med ambisjoner om å være landbrukets førstevalg innen rekruttering av arbediskraft til bonden, økonomi, rådgivning, tjenesteyting og beggeteknisk planlegging. 

LEDIG VIKARIAT SOM RÅDGIVER I LANDBRUKET

Da en av våre rådgivere går over i annen stilling , er det ledig 1 års vikariat fra 1.9.2011 i 100% stilling med mulighet for fast stilling. For å kunne tilby et bredere tilbud til våre medlemmer/kunder, ønsker vi kompetanse innen økonomisk rådgivning og driftsplanlegging. Kontorsted: Storsteinnes, Sjøvegan eller Tromsø (dette kan diskuteres).

Oppgaver:

– rådgivning innen jord- og plantekultur og spesielt grovfôrproduksjon

– økonomisk planlegging i landbruket, driftsplanlegging

– generell medlemsrådgivning med hovedvekt på grovfôr

– planlegging og oppfølging av forsøksarbeid som bl. a høsting, rapportering, forsøksfelt

– prosjektarbeid, forsøksarbeid og forsøksfelt

 

Vi søker persom med:

– evne til å takle raske omstillinger

– god muntlig og skriftlig formuleringsevne

– strukturerte og systematiske evner

– stå -på- humør

– selvgående, ha god evne til å arbeid selvstendig

– være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner

– en god motivator for kollegene

– relevant høyere utdanning eller annen relevant utdanning og/eller god praksis i faget

Vi tilbyr en utfordrende jobb i landbruk Nord i et spennende arbeidsmiljø med stor takhøyde. Lønn etter overenskomsten mellom LA, Negotia og Naturviterne, forsikringsordninger. For nærmere informasjon, kontakt: Daglig leder Unni Furumo, tlf. 41470432 eller e-post:post@landbruknord.no

Søknad og CV sendes: Landbruk Nord, Postboks 113, 9059 Storsteinnes eller post@landbruknord.no  innen 22.8.2011.