Landbruk Nord

Vikariat 100% stilling som beredskapsavløser i Balsfjord

Landbruk Nord har ledig stilling som beredskapsavløser i 100% stilling med hovedsete i Balsfjord kommune, men kan også bli aktuelt å jobbe i andre kommuner.

Vi tilbyr en spennende og variert jobb, hvor søker må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig ved bønders sykefravær.

For mer informasjon om stillingen, se her

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med Anne-Kariin Staff tlf. 466 28 715 eller e-post: anne-kariin.staff@landbruknord.no