Landbruk Nord

Vikariat som beredskapsavløser i Sør-Troms

Landbruk Nord har et ledig vikariat som beredskapsavløser i 100% stilling i Sør-Troms, i første omgang fra 1. februar og ut mai 2023.

Vi tilbyr en spennende og variert jobb, hvor søker må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig ved bønders sykefravær. Jobben dekker flere kommuner i Sør-Troms og søker må derfor kunne bo borte i kortere perioder.

For mer informasjon om stillingen, se her