Landbruk Nord

Ledige avløsere!

Trenger du avløser?
Landbruk Nord har ledige avløsere.

Vi har pr. dato ledige avløsere i Nordreisa, Lenvik og Balsfjord.

Hvis dere har bo-muligheter på gården kan noen av avløserne «flyttes» til andre områder for kortere/lengre perioder.

Ring oss for nærmere info.

Anne-Kariin: 46 62 87 15