Landbruk Nord

Ledige avløsere i Storsteinnes-området

Bor du i Storsteinnes-området – og trenger avløser?

Vi har to avløsere i Storsteinnes-området som er uten oppdrag! Begge er flinke i ku-fjøs.

Ring Anne-Kariin tlf: 46 62 87 15 for nærmere avtale.