Landbruk Nord

Ledige avløsere/sesongarbeidere

Landbruk Nord har flere ledige avløsere/sesongarbeidere for kortere og lengre oppdrag.

BALSFJORD:

Norsk kvinne på 31 år. Utdannet agronom. Erfaring med melking av kyr og geiter, samt stell og fôring av sau. Har tidligere jobbet som beredskapsavløser. Har traktorsertifikat og erfaring med traktorarbeid. Tilgjengelig for jobb i ukedager og helger.

Norsk mann på 17 år. Holder på med agronomutdannelse på Senja VGS. Har jobbet med melking og stell av kyr. Veldig gode tilbakemeldinger fra bønder han har jobbet hos. Har sertifikat til traktor. Ønsker jobb i nærheten av Storsteinnes i helger/ferier.

Norsk kvinne på 23 år. Utdannet innen hestefag. Har jobbet med melking av kyr og geiter, samt stell og fôring av sau og gris. Har sertifikat til traktor og kan lett traktorarbeid. Har litt erfaring med melking av ku i båsfjøs, og ønsker å lære. Tilgjengelig for jobb (deltid) i ukedager og helger.

LYNGEN:

Mann på 41 år fra Litauen. Han er i Lyngen f.om. 20 april og ut mai, og ønsker arbeid i dette tidsrommet – kanskje noe lengre. Har erfaring med skogsarbeid, vedlikeholdsarbeid, etc., men er åpen for å lære nye ting og tar det meste av jobb. Har ikke sertifikat.

NORDREISA:

Norsk mann på 21 år. Oppvokst på gård med geit, og har jobbet som avløser på forskjellige gårder med kyr. Har traktorsertifikat og erfaring med traktorarbeid. Han er tilgjengelig for jobb fra i begynnelsen av mai og til godt ut på høsten. Han er bosatt på Storslett, men kan jobbe utenfor Nordreisa også.

PERSONER SOM TAR JOBBER UAVHENGIG AV STED:

Kvinne (23 år) og mann (24 år) fra Litauen. Har noe landbrukserfaring fra tidligere sesongjobber. De er ute etter jobb hele året, sesongjobb er ikke av interesse. Kan jobbe i Troms/Nordland fra juli og utover.

Norsk mann på 46 år, bosatt i Alta. Har jobbet i sesong for to melkebønder i Troms, samt at han tidligere har jobbet som landbruksvikar i Alta. Han har praksis med dyr- og gårdsarbeid. Har «alle mulige» sertifikater. Ledig for arbeid fra nå og til ut i juni. Kan jobbe der det er behov så lenge det finnes boplass.

Norsk mann på 44 år, bosatt i Alta. Har drevet med reindrift hele sitt voksne liv, og har hatt diverse sesongjobber (med bl.a. skogsarbeid). Har gått et avløserkurs, men har ikke jobbet som avløser tidligere.
Beskriver seg selv som samarbeidsvillig og positiv. Han kan tenke seg å jobbe med sau eller geit, og det spiller ingen rolle hvor så lenge det finnes boplass.

Mann på 22 år fra Litauen. Har ikke erfaring med landbruket fra før, men jobber nå hos en bonde med melkekyr på Senja. Han er beskrevet som positiv, lærevillig og lettlært. Han er interessert i jobb med det meste, så lenge det finnes boplass.

Kvinne på 47 år fra Latvia. Har jobbet som avløser på forskjellige gårder med melkekyr og sau. Interessert i å lære, og tar det meste av jobb. Blir beskrevet som positiv og omsorgsfull. Har sertifikat til bil. Hun er tilgjengelig for jobb fra 1. juni og utover. Vil ha behov for boplass.

 

Dersom dette høres interessant ut kan du ta kontakt med oss i Landbruk Nord:

Kristina Berg Vollen, tlf. 926 59 472, eller e-post: kristina.berg.vollen@landbruknord.no

Anne-Kariin Staff, tlf. 466 28 715, eller e-post: anne-kariin.staff@landbruknord.no