Landbruk Nord

Ledige gårdshjelper

Landbruk Nord har noe ledig kapasitet på gårdsarbeidere/avløsere i Balsfjord. Kan også flyttes til andre steder. Disse arbeidstakerne har litt forskjellig erfaring fra gårder. Ta kontakt om dere trenger hjelp. Også vedlikehold og annet arbeid.